• Slider Image

Servis Adı – PS

RDS Sisteminde Servis Adı – PS (Program Service name) olarak tanımlanır. Yayın yapan radyo istasyonunun tanımlayıcı adının kullanıcılara iletilmesi amacı ile kullanılır.

Servis Adı 8 harfli bir metindir. İngilizce harfler, rakamlar ve sistem tarafından kabul edilebilen bazı özel karakterler kullanılabilir. Küçük harf kullanılabilir, ancak küçük harf gösterimine uygun olmayan alıcılarda yazılar büyük harf olarak görüntülenir.

ps_dot00
ps_led00

Servis adında kullanılan 8 harflik yazının belli süreler ile değiştirilmesi teknik olarak mümkündür. Aynı yazının harfleri kaydırılarak 1 sn. aralıklar ile yayına verilmesi alıcılarda kayan yazı hissi uyandırır. Bu uygulama dinamik yazı olarak ifade edilir.

Araç alıcılarında yazının değişmesi dikkat çektiği ve kazaya sebep olabileceği için uluslararası RDS birliğince yasaklanmıştır. RDS kodlayıcı imalatçılarının çoğu, acil durumlarda kullanılmak üzere dinamik PS yayınlamaya uygun cihaz ve yazılımı piyasaya sunmaktadır. Bazı ülkede yasak olduğu gibi, radyo istasyonlarının sadece bir adet yazıdan oluşan Servis Adı (PS) kullanmaları tavsiye olunur.

EnglishTurkey