• Slider Image

PI Kod

PI Kod numarası, RDS kullanıcı radyo istasyonunun ve vericisinin kimlik numarası anlamındadır.
Her ülkede Radyo Frekansı tahsisi ile yetkili birimlerce, Uluslararası RDS Organizasyonu bilgilendirilerek radyo istasyonlarına bir Program (Yayın) Referans Numarası (b7 – b0) verilir.
Ülke Kod Numarası + Yayın Kapsam Alanı + Program Referans Numarası bilgilerinin binary birleşimi sonucunda PI Kod Numarası ortaya çıkar.
Binary 0000000000000000 – 1111111111111111
Hexadecimal 0000 – FFFF
Decimal 0 – 65535

PI Kod bilgisi binary sisteme göre açılım ile kullanılır ve 16 bit uzunluğunda bir numaradır.

PI Kod Numarası
b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0
Ülke Kodu Kap. Aln. Prg. Ref. No
Bir ülkedeki radyo yayınlarında PI Kod bilgisinin düzenli olmaması, özellikle Alternatif Frekans gibi birçok RDS uygulamalarının sağlıklı kullanılamamasına sebebiyet verir.
EnglishTurkey